Reporlar

Aylık Raporlar

Genel uygulama faaliyetlerini gösteren periyodik aylık anlatım

İhtiyaç Değerlendirmeleri

Beyaz Gülümseme tarafından yürütülen tüm çalışmaların ve değerlendirmelerin depo

Derniğin Profili
 

derniğin çeşitli etkinliklerini özetleyen bir profil

Yıllık Raporlar
Aylık anlatımı konsolide etmek ve önemli başarıların yıllık bazda iyi bir özetini sağlamak
İzleme Raporları

izleme ve değerlendirme ekibimizden gelen hasta memnuniyeti anketleri ve diğer MEAL ürünleri de dahil olmak üzere

İnfografikler
 

Aylık veya yıllık periyotlara göre faaliyet ve hizmetleri gösteren diyagramlar