Kuzey ve Batı Halep Kırsalında diş bakımı hizmetleri

Mevcut belge, Ağustos 2017'de Suriye'nin batı ve kuzeyindeki kırsal Halep'teki diş bakımı hizmetlerinin İhtiyaç Değerlendirmelerinin bulgularını özetlemektedir. Bu çalışma çalışmasının sonuçları, White Smile (WS) ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarına bölgede ağız bakımı ve diş bakımı sağlamak için program geliştirmeyi ve proje ile ilgili faaliyetleri geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu değerlendirme, ikincil veri incelemesi, yarı yapılandırılmış Temel Bilgilendirici Röportajlar (KIIs) ve HH anketlerini hedef kitlelerle birlikte içeren nicel ve nitel veri toplama yöntemleri için karışık yöntem kullanmıştır. Etkilenen nüfusun mevcut dişhekimliği hizmetleri ve ihtiyaçlarının profili ve etkilenen nüfus için hizmet sunumunu etkileyen ilgili faktörler, hane halkı ve yerel toplum temsilcileri perspektifleri aracılığıyla analiz edildi.

Raporda Fazla Bilgiler okabilirsin .........